Pin Năng Lượng Mặt Trời

Vi s phát trin mnh m ca khoa hc k thut trong nhiu năm gn đây. Các nhà khoa hc ngày càng nghiên cu ra nhng ng dng hin đi hơn đ phc v cho đi sng ca con người. Tm pin năng lượng mt tri là mt phát minh có tính bước ngot trong ngành sn xut và tái to năng lượng. Ngoài nhng nguyên liu sn xut năng lượng truyn thng như nhit đin hay thy đin. Nay chúng ta đã tìm ra được nguyên liu sn xut ngun năng lượng mi. 

Tm pin năng lượng mt tri là gì ?

Tm Pin năng lượng mt tri là vt liu đc bit có kh năng chuyn đi quang năng ca ánh sáng mt tri thành đin năng được lp trong h thng đin mt tri. Cũng như thy đin thì to ra đin t nước, nhit đin to ra đin t than còn pin năng lượng mt tri thì to ra ngun đin t ánh sáng ca mt tri.

 

Tm pin năng lượng mt tri là vt liu giúp chuyn đi ánh sáng mt tri thành đin năng[/caption] Cu to ca pin năng lượng mt tri được làm bng các tế bào quang đin (cells) đơn tinh th (monocrystalline) và đa tinh th (polycrystalline). Chúng có hiu sut cao và có tui th trung bình lên đến 30 năm.

Nguyên lý hot đng ca pin mt tri

Panel năng lượng mt tri được lp đt trên mái các tòa nhà hay các công trình. Nơi hp thu được nhiu ánh sáng mt tri nht. H thng s chuyn đi quang năng t ánh sáng mt tri hp th được thành đin năng. Ngun đin này được s dng như đin lưới thông thường.

Khách hàng có th lo lng khi mùa đông đến không có mt tri xut hin. Vy pin năng lượng mt tri có hot đng hiu qu hay không?.Công ty TNHH Tự Động xin đm bo h thng Pin năng lượng mt tri s làm vic tt c khi thi tiết lnh. Trong thc tế, Pin mt tri to ra đin t ánh sáng, không nhit. Nó s sn xut đin tt hơn trong khu vc lnh so vi trong khu vc nóng vi cùng mt lượng ánh sáng mt tri.

 

Nhng li ích ca pin năng lượng mt tri

To ra ngun năng lượng xanh

Ánh sáng mt tri là ngun năng lượng t nhiên quen thuc vi tt c mi người. Nh có tm pin năng lượng mt tri mà ngun năng lượng t nhiên đó được chuyn hóa thành đin năng đ phc v cho đi sng ca con người. Làm gim gng nng cho lưới đin ca quc gia luôn trong tình trng quá ti. khc phc tình trng thiếu đin cho nhu cu sn xut và sinh hot ca người dân.

Giá tm pin năng lượng mt tri r, mang hiu qu s dng cao

các tm pin năng lượng mt tri giá khá r. Vì vy chi phí đ lp đt h thng cho các h gia đình, công ty, nhà xưởng rt hp lý. Vi vn đu tư không cao nhưng hiu qu s dng mang li rt ln. Gim thiu rt nhiu chi phí t h thng lp đt, không phi bo trì bo dưỡng, đ bn lên đến hơn 25 năm. Pin năng lượng mt tri giúp khách hàng tiết kim phí tri tr tin đin hàng tháng rt nhiu so vi dùng h thng đin lưới.

Thân thin vi môi trường

Mt đim cng cho tm pin năng lượng mt tri chính là to ra mt ngun năng lượng sch, thân thin vi môi trường. Nó góp phn bo v môi trường, gim thiu cht thi gây ô nhim gây hiu ng nhà kính.

Tm pin năng lượng mt tri mang đến ngun năng lượng xanh thân thin vi môi trường

Thi hn s dng lâu dài

 Công ty TNHH Tự Động  - Solar Quảng Bình  có chính sách bo hành dài hn lên đến 25 năm vi tm pin năng lượng mt tri. Đó chính là li cam kết v cht lượng và đ bn ca sn phm mà Công ty TNHH Tự Động  - Solar Quảng Bình  cung cp đến quý khách hàng. Ngoài ra Công ty TNHH Tự Động  - Solar Quảng Bình  luôn đng hành cùng khách hàng trong quá trình s dng sn phm, Công ty TNHH Tự Động  - Solar Quảng Bình  còn cung cp thêm dch v vệ sinh pin năng lượng mặt trời hàng tháng h tr làm sch b mt pin, giúp pin nhn được ti đa nhiu do năng lượng mt tri cung cp.

 

Cách la chn tm pin năng lượng mt tri tt

Ti Vit Nam có rt nhiu công ty sn xut và  buôn bán tm pin năng lượng mt tri. Tuy nhiên, không phi đơn v nào cũng sn xut tm pin đ cht lượng. Vy làm sao chúng ta có th la chn cho mình sn phm cht lượng và tt nht. Chúng tôi mách bn 2 tiêu chí đ đánh giá cht lượng ca mt tm pin năng lượng mt tri.

Da trên cht lượng ca tế bào quang đin (solar cells)

Khi mua tm pin năng lượng mt tri s bao gm rt nhiu ph kin đi kèm. Bn hãy xem xét k lưỡng các ph kin đ chc chn ph kin đi kèm tm pin đt tiêu chun. Yêu cu cht lượng ph kin: Khung nhôm dày và chc chn, mt kính dày và cng. Bn cũng cn kim tra lp màng phía sau tm pin bng cách s vào nó. Lp màng đt cht lượng khi không quá mng và nhăn nheo.

Giá bán tm pin năng lượng mt tri bao nhiêu

Hin nay trên th trường có rt nhiu loi pin năng lượng mt tri vi nhiu công sut khác nhau như.Tùy thuc vào tng loi khách nhau mà chúng tôi tiến hành báo giá pin năng lượng mt tri. Tuy nhiên nhìn chung mt bng giá bán tm pin năng lượng mt tri kh r. Ch t khong 1triu đến 5 triu đng chúng ta đã có được tm pin mt tri phù hp vi nhu cu s dng. Đi vi nhng khách hàng mua sn phm, thiết b vi s lượng ln hoc khách hàng thân thiết. Chúng tôi s luôn có chương trình ưu đãi vi các gói giá đc bit. Đ nhn được báo giá c th ca tng loi pin mt tri khác nhau. Quý khách hàng hãy liên h ngay vi chúng tôi đ nhn được báo giá c th nht nhé.