Dự án năng lượng mặt trời 11,4kwp sản xuất mỗi tháng từ 1500- 1900kwh tiết kiệm cho chủ từ 3 - 5 triệu tiền điện.